10 činjenica o Libanu koje (možda) niste znali

  1. Država je dobila naziv po planini Liban koja se proteže centralnim delom zemlje. Reč potiče od aramejske reči laban što znači belo, a odnosi se na vrhove planine koji su često prekriveni snegom.
  2. Liban je postojbina Feničana koji su svoju državu osnovali oko 2500. godine pne. Naziv Fenikija (Phoiníkē) u prevodu znači ljubičasta zemlja, jer su Feničani dobijali ljubičastu boju od određene vrste morskih školjki. Boja je bila toliko retka i cenjena da je vredela više od zlata.
  3. Nacionalno drvo je kedar koje se nalazi i na državnoj zastavi. Čuvene feničanske galije su pravljene upravo od ovog drveta. Šume kedra su danas jako retke u Libanu, a pošumljavanje zemljišta se radi jako sporo.
  4. Liban je zemlja sa velikim brojem religija na malom prostoru. Danas je najviše muslimana, oko 55% (koji se dele na sunite i šiite u jednakom broju), hrišćana oko 40 % (najviše maronita, zatim katolika, pravoslavaca), Druzi čine oko 5 %. U manjem broju ima Jevreja, Kopta, protestanata. Zvanični popis stanovništva nije rađen još od 1932. godine (zbog osetljivosti pitanja) pa podaci nisu do kraja precizni.
  5. Liban je mala država, ima površinu od svega 10.452 km² (radi poređenja Crna Gora ima površinu od 13.812 km²) i u proseku je široka (od istoka ka zapadu) samo 56 km.
  6. Liban je po svom ustrojstvu parlamentarna republika. Na izborima se predsednik uvek bira iz reda hrišćana (maronita), premijer iz reda muslimana sunita, a predsednik Parlamenta je musliman iz reda šiita.
  7. American University of Beirut (AUB) osnovan još 1866. godine i danas radi, sa reputacijom najboljeg univerziteta u arapskom svetu i sa preko 8000 studenata godišnje.
  8. Liban je jedina arapska zemlja koja nema pustinju.
  9. Zvanični Liban ne priznaje postojanje Izraela. U Liban ne možete da uđete ako u svom pasošu imate izraelsku vizu (i obrnuto).
  10. Liban danas ima oko 6 miliona stanovnika, dok ih je u dijaspori više od 15 miliona. Najviše u Brazilu, čak 8 miliona.

One thought on “10 činjenica o Libanu koje (možda) niste znali

Add yours

Ostavite svoj komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑